powrót do listy pytań

Jak długo system przetrzymuje w pamięci wjazd zarejestrowanego pojazdu?

Automatyczna identyfikacja miejsca wjazdu pojazdu jest ważna tak samo, jak identyfikacja na podstawie biletu, a więc przez 48 godzin od momentu przekroczenia bramki oznaczonej napisem AmberGO. Przejazd przez bramkę zjazdową oznaczoną AmberGO na przeciwległym placu spowoduje automatyczne rozpoznanie i pobranie opłaty w systemie AmberGO.

Transport