powrót do listy pytań

Co się stanie, jeżeli wjadę zarejestrowanym pojazdem przez bramkę AmberGO, ale po drodze zjadę na chwilę z autostrady, po czym znowu wrócę i będę kontynuował podróż do końca odcinka?

Podczas pilotażu inkasenci na bramkach zjazdowych nie posiadających funkcjonalności AmberGO nie są w stanie bez biletu określić miejsca wjazdu pojazdu - tym samym w takiej sytuacji inkasent pobierze opłatę według obowiązującego regulaminu, to jest odpowiadającą najdłuższemu odcinkowi do danego miejsca zjazdu dla danej kategorii pojazdu.

W przypadku ponownego wjazdu przez bramkę nie posiadającą funkcjonalności AmberGO konieczne będzie pobranie biletu, a na zjeździe na przeciwległym placu skorzystanie z pasa, który nie będzie posiadał oznaczenia AmberGO. Przejazd bramką zjazdową AmberGO spowodowałby pobranie opłaty według ostatniego zarejestrowanego przez AmberGO miejsca wjazdu, czyli przeciwległego końca autostrady (do czasu ponownego wjazdu na autostradę przez bramkę AmberGO lub przez 48 h od momentu wjazdu system AmberGO przetrzymuje w pamięci ostatni zarejestrowany wjazd na autostradę).

Transport