powrót do listy pytań

Co oznacza przelew na konto bankowe odbiorcy?

​Przelew na konto bankowe odbiorcy jest podstawowym sposobem realizacji przelewu przez Blue Media.

Wymaga on wypełnienia przez nadawcę formularza wykonaj przelew i podania w odpowiednim polu numeru rachunku bankowego odbiorcy. Warunkiem możliwości realizacji usługi jest zdefiniowanie przelewu do banku, z którego Blue Media może zlecić wykonanie przelewu. Zawsze aktualna lista banków jest dostępna na podstronie obsługiwane banki


Przelewy