powrót do listy pytań

Czym różni się data płatności od dnia zapłaty?

Data płatności to dzień, w którym należy spłacić swoje zobowiązania wobec usługodawcy, natomiast dzień zapłaty to dzień, w którym opłacimy Twoje zobowiązania.

Płatności