14 Kwietnia
2016
powrót do informacji prasowych

Zmiana regulaminów w serwisie bm.pl -poznaj zmiany

​Informujemy, że w związku z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 31 maja 2013 r, w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) oraz przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz.U.2015.1348), w regulaminach serwisu bm.pl zamieściliśmy dodatkowe informacje dotyczące rozstrzygania sporów oraz sposobu komunikacji w sprawach reklamacji.

Zmiany dotyczą regulaminów: Serwisu bm.pl, Płatności, Usługi Plus (salda) oraz Kart Płatniczych i wchodzą w życie z dniem 21.04.2016.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem serwisu bm.pl.

Pozdrawiamy,
zespół BM