03 Stycznia
2017
powrót do informacji prasowych

Zmiana regulaminów w bm.pl - sprawdź

Informujemy, że w związku z możliwością korzystania z określonych funkcjonalności serwisu bm.pl również za pośrednictwem stron naszych Partnerów zmianie ulega regulamin serwisu bm.pl oraz Płatności. Nowe regulaminy wchodzą w życie 10 stycznia 2017 r. Zmiany wprowadzają definicję Partnera w serwisie bm.pl. W przypadku chęci skorzystania z usług serwisu bm.pl za pośrednictwem stron nowego Partnera, zostaną Państwo poproszeni o autoryzację danymi dostępowymi do serwisu bm.pl.

Jednocześnie informujemy o uzupełnieniu regulaminów usługi Przelewy, usługi Plus (saldo bm.pl) oraz kart płatniczych w zakresie składania reklamacji. Zmiany w przepisach ustawy o pozasądowym rozpatrywaniu sporów konsumenckich dotyczą wskazania w ww. regulaminach adresów internetowych podmiotów uprawnionego do rozpatrywania sporów konsumenckich Rzecznik Finansowy oraz Sąd Polubowny przy KNF.
Na stronach wskazanych w regulaminach znajdą Państwo informacje o procedurze rozstrzygania sporów z udziałem ww. podmiotów. Z procedury mogą Państwo skorzystać w przypadku braku zgody na decyzję o rozwiązaniu reklamacji.

Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

Zapraszamy do zapoznania się z nowymi Regulaminami.


Pozdrawiamy,
zespół bm.pl